Mer olje rundt Norne

Statoil finner stadig mer olje rundt Norne-feltet. Nå er det boret på Stær-strukturen med et hyggelig funn som resultat.