Clemet vil ha røykfrie skolegårder

I et brev til fylkeskommunene ber Kristin Clemet at det innførestotal røykestopp i skolegårdene.