Ledigheten øker, 70.100 uten jobb

Arbeidsledigheten i Rogaland gikk ned i april, sammenlignet med måneden før. Men stadig flere er langtidsledige.