Større verdiskapning i oljå

Oljenæringenes bearbeidingsverdi steg med hele 91,4 prosent til 345,5 milliarder kroner fra 1999 til 2000.