- Fagforeningen er ingen blankofullmakt

LO-advokat i Stavanger Eyvind Mossige innrømmer at LO-medlemskap ikke er noen garanti for gratis sakføring i arbeidstvister.