Eksplosjonssikkert utstyr til hele verden

For ti år siden eksporterte Technor fra Stavanger for 3,5 millionerkroner. I fjor var eksporten på 100 millioner kroner.