Tinfos kutter

Tinfos Jernverk vil kvitte seg med inntil 50 ansatte i Kvinesdal. Besparelsen tilsvarer den nye CO-avgiften.