DnB skriver til Storebrand-aksjonærer

38.000 Storebrand-aksjonærer kan de nærmeste dagene vente seg et brev fra konsernledelsen i DnB. Styreformann Jannik Lindbæk og konsernsjef Svein Aaser forsøker i brevet å overbevise småaksjonærene om fordelene ved å slå sammen DnB og Storebrand.