Høy oljepris ga gode Hydro-tall

Høye oljepriser og nye produksjonsrekorder for olje og gass bidro til et godt resultat for Norsk Hydro i årets første kvartal.