- Underlig og trist sak

STAVANGER: Toyota Stavanger og Toyota Finans AS er de to største kreditorene i boet etter Transportkollektivet. De to selskapene har skaffet til veie bilene som kollektivet skulle formidle til sine medlemmer.