Endelig jubel på Høgskolen

80 millioner kroner til nytt sentralbygg. 20,8 millioner kroner tilKvalitetsreformen. Penger til seks nye stipendiatstillinger.