Bedre tall for Tandberg

Tandberg fikk et overskudd før skatt på 63,4 millioner kroner i årets første kvartal.