Orklas ledelse tilfreds med rapporten

Orklas ledelse konkluderer at det ikke finnes grunnlag for påstandene fra styremedlem Christen Sveaas om at styret skal ha «gitt bort» inntil 1 milliard kroner.