Norsk økonomi bedrer seg

Arbeidsmarkedet viser tegn til bedring, og produksjonsveksten er sterk. Samtidig vil prisveksten holde seg lav fremover, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).