Har full kontroll i Nordsjøen

Westlab i Tananger hjelper olje— selskapene å fordele inntekter mellom seg, de overvåker miljøet og de skaffer informasjon om tilstanden i borebrønnene.