Torsk i oljevann blir kjønnsforvirret

Forskerne ved Havforskningsinstituttet i Bergen frykter forframtiden til Nordsjø-torsken. Nå slår de alarm, for i disse dagerkan det slås fast at det skjer hormonelle og kjønnsmessigeendringer både hos hann— og hunntorsk som utsettes for produsertvann fra norske oljeplattformer. Det viser laboratorieforsøk ogforsøk ved Havforskningsinstituttet i Bergen.