Omfattende spareplan i Coop

For å hevde seg i konkurransen om dagligvarekundene vil Coop NorgeAS fjerne mellom 375 og 500 ansatte. Lokale oppsigelser er ikkeutelukket, nen dette siste irriterer Jone Handeland,regionskontorleder i Handel og kontor.