Frykter Opedal-kutt rammer sikkerheten til oljearbeidere

Equinor-direktør Anders Opedal var sentral i kostnadskuttene selskapet satte i gang for sju-åtte år siden. Nå frykter fagorganisasjonen NITO at kuttene rammer sikkerheten i oljevirksomheten.

Anders Opedal var Statoils kuttsjef fra 2014 til 2016. Her er han i på Troll-feltet i april 2021.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Kostnadskutt og strukturelle endringer gir gjerne ikke utslag med en gang, men det merkes først over tid. Tilsynelatende små strukturelle endringene, på flere områder samtidig, kan gi en farlig miks. Krisen førte til flere uheldige endringer og vi ser tendenser til at faglig og anleggsspesifikk spisskompetanse forvitrer, påpeker Jorunn Birkeland, leder NITO Petroleum, til Aftenbladet.

Fagorganisasjonen NITO organiserer 93 000 medlemmer og en stor andel er ingeniører knyttet til petroleum. Birkeland mener det er åpenbart at store kostnadskutt kan gi økt risiko.

Les også

Alvorlig koronatrøbbel for Equinor, men sikter på oppstart innen juni

– Kostnadspress på kontrakter

Hun peker på endringene av kontraktene mellom operatør og leverandør/riggeier som et eksempel: De nye kontraktene har mindre rom for opplæring og forbedringsarbeid, inkludert tillitsvalgtarbeid, ifølge NITO.

NITO-lederen trekker fram flere punkter organisasjonen mener kan sette sikkerheten under press:

  • Kostnadspress på kontrakter – mindre tid til opplæring, forbedringsarbeid og tillitsvalgtarbeid
  • Mangelfull oppfølging av påseansvar – kostnadskutt: mindre kapasitet og kompetanse hos operatørene til tett oppfølging av leverandører
  • Kutt i kjernebemanningen knyttet til anleggene – færre folk med nøkkelkompetanse og som kjenner anlegget historie, færre til å bistå leverandørene
  • Svekket krav til praksis – spesielt på leder- og ingeniørnivå. Økte teoretiske krav, men krav til operasjonell erfaring, praksis og lokalkunnskap er blitt borte på veien.
  • Svekket lokalt «selvstyre» på det enkelte anlegg – lite lokalt handlingsrom. Lokal ledelse har lite de skulle ha sagt om bemanning.

Nylig slo Petroleumstilsynet fast at kontraktskrav og kostnadskutt bidro til en alvorlig hendelse på Equinor-riggen «Rowan Stavanger».

– Generelt handler det mye om å forstå at barrierer ikke bare er tekniske, de er også organisatoriske og operasjonelle. Lett å overse, spesielt over tid. Kompetanse må kontinuerlig følges opp, prosedyrer hjelper ikke hvis de ikke er kjent, forstått og praktiseres. Og slikt må trenes på. Tid- og kostnadspress, knapt med folk, nye folk, ledere uten operasjonell erfaring, alt dette kan gi glipp og farlige mangler i den reelle kompetansen, sier Birkeland.

En uønsket hendelse, som følge av en endring, vil kunne inntreffe flere år etter selve endringen (Proactima-rapport 2018)
Les også

Kritisk til statens finte mot nordsjødykkere

Jorunn Birkeland, leder i NITO petroleum. Her avbildet i forbindelse med en stortingshøring i 2019, etter Riksrevisjonens kritikk av Petroleumstilsynets manglende oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i sektoren.

– Vi har styrket kompetansen

Equinor har flyttet en del funksjoner innen riggoperasjoner til land og omfordelt oppgaver, ifølge pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor. Men kompetansekravene til de som gjør jobben uendret.

– Samlet sett mener vi at vi har styrket kompetanse for å drive operasjonene sikkert og effektiv. Antallet uønskede hendelser og nedetid har hatt en nedadgående trend de siste årene, og vi jobber alltid for å få tallet ytterligere ned. Oppgaver som nå er flyttet til land er typisk de som ikke krever fysisk arbeid, men kan gjøres fra en datamaskin. Denne endringen med såkalte integrerte operasjoner ble først implementert 2019 og er i dag standardoppsettet for rigg-operasjonene.

Vi har hatt hendelser som viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt (pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor)
Les også

Endelig kom Equinor-sjefen seg ut på dypt vann

Kuttsjef Opedal

Equinor-sjef Anders Opedal var helt sentral i arbeidet med kostnadskutt i Equinor. Opedal ledet det omfattende kuttprogrammet i selskapet fram til 2016.

Allerede da kuttprogrammene ble satt i gang, hevdet sentrale tillitsvalgte og verneombud at det gikk utover sikkerheten. Opedal var da konserndirektør for sikker og effektiv drift i selskapet.

Han ble etterfulgt av Jannicke Nilsson som hadde ledet arbeidet med spareprogrammet Step; Statoil Technical Efficiency Programme. Equinor-sjef Anders Opedal innrømmet i desember i fjor til E24 at selskapet hadde for mange uønskede hendelser. Han sto da fast på at selskapet ikke hadde noen indikasjoner på at det er direkte samsvar mellom reduksjon av kostnader og sikkerhet.

Dette står fortsatt ved lag, ifølge pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor:

– Vi skal ikke iverksette kostreduserende tiltak som har negativ effekt på sikkerheten. Vi er tydelige på at vi alltid har tid til å jobbe sikkert, og at ingen jobb skal starte før alle involverte er klare og godt forberedt. Vi understreker også at vi alltid har tid til å stoppe hvis noen er usikre på noe eller ved endringer.

– Vi har hatt hendelser som viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt, og jobber derfor med å styrke arbeidet ytterligere. Fremgangen vi ser i antall hendelser og personskader viser at vi jobber med de rette tiltakene.

Les også

Fagforeningsveteran: – Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne

– Stemmer ikke med våre rapporter

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe sier at situasjonen i industrien er alvorlig.

– Når bedriftene forklarer at det aldri kuttes på sikkerhet, men at det bare dreier seg om effektiviseringer og forbedringer, samstemmer dette overhodet ikke med hva våre medlemmer rapporterer til oss. Spørsmål om bemanning, kompetanse, vedlikehold og så videre, blir stilt i Sikkerhetsforum, til arbeidsgivere og andre relevante. Våre lokale klubber har full oppmerksomhet rundt disse spørsmålene på de arenaene de ansatte har tilgang, sier Rysst og påpeker samtidig at Petroleumstilsynet, Ptil, må være oppmerksom på faren:

– Det er viktig at Ptil ikke bare godtar flotte presentasjoner og festtaler, men graver dypere inn i tall og statistikker i de enkelte selskapene. Det gjenstår å se om bedriftene virkelig retter seg etter Ptil sine funn, og om ikke, hva Ptil da gjør. «Sterkere i klypa»-slagordet til Ptil skal ikke bare være ord, sier Rysst.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe.

– Blir først synlig etter mange år

I en rapport Proactima utarbeidet for Petroleumstilsynet i 2018 ble det ikke funnet noen tydelig sammenheng mellom hendelser i olje- og gassindustrien og kostnadsreduksjoner i perioden mellom 2014 og 2017. Det ble pekt på at siden tidsperioden var så kort fra kostnadsreduksjoner rammet oljebransjen, var det utfordrende å finne sammenhenger i granskinger som ble gjennomgått fram til 2017.

Ettersom det, relativt sett, er kort tid siden behovet for omfattende kostnadsreduksjoner rammet oljebransjen, er det utfordrende å finne en sammenheng i granskinger som er gjennomført i tidsrommet 2014-2017.

– Det kunnskapsgrunnlaget vi har anvendes ikke i tilstrekkelig grad til å belyse hvordan gjennomførte endringer for å redusere kostnader kan ha påvirket risiko. Enkelte kostnadsreduksjoner vil kunne svekke anleggets integritet over tid. Dette betyr at en uønsket hendelse, som følge av en endring, vil kunne inntreffe flere år etter selve endringen, het det i rapporten.

Da Petroleumstilsynet la fram ferske tall om risiko- og sikkerhetsnivået på norsk sokkel i mars, viste den en liten nedgang i antall hendelser med storulykkepotensial. Samtidig viste totalindikatoren knyttet til tilløpshendelser for storulykke en liten oppgang. Dette hang sammen med en økning i antall konstruksjonshendelser, særlig på flyttbare innretninger.

– Selv om tallene for sokkelen er relativt stabile, er ikke dette godt nok. Målet må være en ytterligere reduksjon i antall hendelser, sa direktør Anne Myhrvold i forbindelse med at tallene ble lagt fram.

Les også

Beredskapen sviktet: – Kunne pappa ha vært reddet?

– Grunn til å være urolig

Dette er også poenget til Jorunn Birkeland i NITO. Nå begynner vi for alvor å se de negative konsekvensene av innsparingene som startet i 2014/15, mener hun.

– Hvordan vurderer dere situasjonen framover?

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig og ikke bli selvtilfredse, selv om statistikken kan se bra ut. Sikkerhet er ferskvare. RNNP for 2020 viser at det er underliggende tendenser til økt risiko, noe også Ptil peker på. Vi håper Equinor og andre nå bruker erfaringene. Spesielt må de ta alvorlig alle de bakenforliggende årsakene som Ptil påpeker. Forskning og erfaring fra storulykker viser at beslutninger som ble tatt både 10, 20 og faktisk 30 år tidligere har ledet til katastrofer, sier Jorunn Birkeland og legger samtidig til:

– Dette handler om kultur og er et ledelsesansvar. Bransjen er midt i store omstillinger, med økte klima og miljøkrav som også krever ny kompetanse. Og samtidig eldes anleggene, da trengs det mer kapasitet og kompetanse, ikke mindre.

Publisert: