Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer

Equinor sin styring av bemanning og kompetanse gjør Petroleumtilsynet bekymret for sikker drift på plattformene. Nå må selskapet ordne opp.

Konsernsjef Anders Opedal har varslet tiltak for å bedre sikkerheten i Equinor. Nå pålegger Petroleumstilsynet selskapet å få orden på overtidsbruken.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I desember sendte Petroleumstilsynet brev til Equinor hvor selskapet ble bedt om å redegjøre for bemanning og kompetanse på norsk sokkel. I en rekke tilsyn i 2019 og 2020 var det avdekket mangler og nå ville Petroleumstilsynet ha en redegjørelse fra Equinor-ledelsen.

Fredag ble det klart at Equinor får pålegg fra tilsynet om å ordne opp i saken. Selskapet driver ikke i tråd med regelverket, er konklusjonen.

–Over tid har bruken av overtid vært for stor. Bruk av overtid er lov, men totalomfanget i Equinor er så stort at det er utenfor intensjonen i regelverket, sier talsperson Øyvind Midttun i Pertroleumstilsynet til Aftenbladet.

Talsperson Morten Eek i Equinor har ennå ikke mottatt pålegget da Aftenbladet snakker med ham. Han viser til at selskapet tidligere har svart tilsynet med at de ikke er kjent med funn som tilsier at selskapet ikke driver i tråd med regelverket.

– Med det som grunnlag kan det heller ikke utstedes pålegg, har vi gitt tilsynet beskjed om. Vi har bedt om eksempler og funn for å underbygge tilsynets konklusjon og har gitt beskjed om at vi er tilgjengelig for dialog. Hvis pålegget nå er gitt, må vi gjøre oss kjent med det, sier Eek.

Kjetil Hove er fersk konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Equinor.

Mange mangler

Av 68 tilsyn og granskinger de siste to årene har Petroleumstilsynet funnet mangler knyttet til bemanning og kompetanse i to av tre. Ptil krevde svar fra konserndirektør Arne Sigve Nylund – som da var Equinors ansvarlig for norsk sokkel - etter en hektisk høst:

Svaret fra Equinor-ledelsen var at kravene til styring av bemanning og kompetanse er ivaretatt. Dette mente selskapet til tross for tilsynsrapportene fra Petroleumstilsynet og at også selskapet selv har gjennomført granskinger hvor mangelfull kompetanse er blitt trukket fram «i en betydelig andel av hendelsene».

Hverken fagforeningene i Equinor (Lederne, Tekna, Industri Energi, Safe og Nito) eller vernetjenesten stilte seg bak konklusjonen til ledelsen i selskapet.

Torsdag kom rapporten fra et ferskt tilsyn på Statfjord B-plattformen. Her kritiserer Petroleumstilsynet Equinor for at offshoreledere i HMS-kritiske roller mangler den kompetansen de behøver for å utøve sitt arbeid på forsvarlig vis.

Petroleumstilsynet mener heller ikke Statfjord B hadde tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å gjennomføre planlagte oppgaver. Ptil skriver i tilsynet at rapportert overtid for Equinors offshorepersonell for 2019 og 2020 var på henholdvis 298 og 287 timer.

Ptil skriver i samme tilsyn at Statfjord B bytter mye personell, særlig i driftsavdelingen. I tilsynet står det at flere opplever dette som en stor belastning, fordi man hele tiden må lære opp nye. Dette fører til at de nye lærer opp de nye.

Bekymret tilsyn

Tilsynet sendte varsel om pålegg til Equinor i slutten av februar. Her framgår det at tilsynet er «bekymret for konsekvensene for arbeidshelse, sikker drift og evnen til å håndtere feil-, fare- og ulykkessituasjoner på Equinors innretninger.»

Der beskrives det at måten Equinor driver på, forutsetter at selskapets interne vikarbyrå (Offshore fagsenter) skal kunne levere kompetent personell når plattformer trenger flere ansatte for en periode. Petroleumstilsynet mener at de har avdekket at fagsenteret ikke har kapasitet ti å dekke opp eller håndtere svingninger i behovet for ressurser på plattformene, noe «vi oppfatter at Equinor erkjenner i sitt svar».

For å håndtere dette har Equinor derfor i flere år «regelmessig og i stort omfang» benyttet utvidet oppholdsperiode offshore på lenger enn 14 dager. Turnusen på Equinors plattformer er som kjent i utgangspunktet 14 dager jobbing, 28 dager fri – den såkalte 2–4-ordningen.

Talsperson Morten Eek understreker at de tar anførselen fra Petroleumstilsynet svært alvorlig.

– Det skal ikke være tvil om at Equinor skal etterleve regelverket. Som nevnt er ikke vi kjent med funn som understøtter tilsynets konklusjon, sier han.

Utvidet opphold

At oppholdsperiodene på plattformene jevnlig blir lenger enn 14 dager mener Petroleumstilsynet ikke er i henhold til regelverket. Tilsynet påpeker at Equinor i sitt svar ikke har vist at det er etablert «interne krav for akseptabel bruk av utvidede oppholdsperioder.»

Petroleumstilsynet varsler derfor at selskapet vil pålegges å oppfylle kravene i regelverket (styringsforskriften) om bemanning og kompetanse, og skal etablere konkrete krav for «hva som er akseptabelt nivå for bruk av utvidet oppholdsperiode ut over 14 dager».

I begynnelsen av februar gikk Equinors nye konsernsjef Anders Opedal ut og sa at selskapet skal skjerpe arbeidet med sikkerheten.

– Vi har hatt for mange alvorlige hendelser. Det har vist seg med brannene på landanlegg og en del hendelser offshore. Vi er ikke der vi skal være, sa han til Aftenbladet.

Et prosjekt for å se på prosessikkerhet på landanlegg og installasjoner offshore ble satt ned.

Ulike syn

Equinors svar på varselet fra Petroleumstilsynet var likevel i tråd med det selskapet har sagt tidligere – at kravene til styring av bemanning og kompetanse er ivaretatt. Likevel står tilsynet på sitt og konkluderer med at det er grunnlag for pålegg.

– Vi er tydelige i varselet som ble sendt nettopp fordi dette er en reaksjon på alvorlige brudd på regelverket. Så har Equinor fastholdt at de ikke har brutt regelverket. Nå er pålegget sendt til selskapet og det har til 30. juni på å etterkomme det, sier Midttun i Petroleumstilsynet.

Dermed pålegges Equinor å sette konkrete krav til omfanget av bruk av overtid og sette en grense for akseptabelt nivå.

– Oppholdsperioden på 14 dager er satt av en grunn. Med 12 timers arbeidsdager kan konsekvensen av å utvide perioden være økt sannsynlighet for feilhandlinger og ulykkessituasjoner, sier Midttun.

Publisert: