EU fortsatt uenig om laks

Heller ikke i dag greide EUs safeguardkomité å bli enige om tiltak for å begrense lakseimporten fra Norge.