Flytank-anlegg på Sola kan skade grunnforholdene

— Store deler av undergrunnen i området sør for flyplassen, har kollapset fullstendig etter at tankanleggene ble tatt i bruk i 1996, sier pensjonist William Knudsen til Aftenbladet.