Allianse fosser videre

Allianse ASA fikk et resultat før skatt på 12,8 millioner kroner i 2003. Dette er en firedobling av resultatet i 2002 som var på 3,2 millioner.