Norsk sokkel gjør seg lekker i utlandet

For første gang reiser Oljedirektoratet ut i verden for å fristenye oljeselskaper med mulighetene på norsk sokkel.