Forsker på oljeboring og miljø

Rogalandsforskning har nylig innledet et større forskningsprogram for å finne metoder som tar mest mulig hensyn til naturen ved boreaktiviteter i miljøutsatte områder.