Føler seg lurt av forsikringsselskap

Stavangermannen Roar Knutsen mener forsikringsselskapet GjensidigeNor har ført ham bak lyset. Han ville sikre alderdommen og tegnetni like kapitalforsikringer i 1986. I dag, 18 år etter, får hanikke det han mener han ble lovet.