Skepsis i miljøbevegelsen

Miljøbevegelsen etterlyser planer CO2-håndteringen ved et eventuelt gasskraftverk i Risavika.