Kredittilsynet vil øke renta

Hver voksne nordmann har i snitt 650.000 kroner i lån. Det er 76.000 kroner mer enn for ett år siden. Kredittilsynet krever høyere rente. Fort.