Kull vokser mest i verden

Den høye oljeprisen setter mer fart i kull-forbruket. Kull er verdens raskest voksende brensel særlig på grunn av Kinas enorme energibehov.