Flinke jenter - uten selvtillit

Kvinnelige studenter er flinkere enn sine mannlige studentkolleger. Likevel frykter de i større grad enn mennene at de ikke greier å gjennomføre studiene.