- Staten må ta mye mer av regningen

Bjørg Tørresdal (KrF) mener at bøndenes avgiftsåk under Mattilsynet hemmer utviklingen av norsk landbruk.