Sjefen er vikar for vikarene

Vikarbyråsjefene Anita Molversmyr og Helge Aukland stiller gjerne selv hvis de ikke klarer å skaffe personell til oppdrag som haster.