• Viktor Klippen.

Billigmerkene blir stadig mer spiselige