Lukter på studier i menneskerettigheter

Studier i menneskerettigheter og barns rettigheter tenner rektorene både ved His og ved Misjonshøgskolen.