Aker Kværner vant LNG-kontrakt

Aker Kværner er tildelt en kontrakt på forstudie ogkonseptutforming (FEED) til en mottaksterminal for flytendenaturgass (LNG) i den nordlige delen av Adriaterhavet.Kontraktsverdien er cirka 21 millioner amerikanske dollar, noe somtilsvarer 140 millioner kroner.