Svak bedring i arbeidsmarkedet

I alt 3,7 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledig ved utgangen av mai. Arbeidsledigheten har økt med 1.000 personer den siste måneden, men likevel har arbeidsmarkedet trolig bedret seg litt.