Sintef åpner kontor i Stavanger

Sintef valgte Stavanger framfor Aberdeen ved valg av ny base.