Jærske oste-lagre fylles raskt

Uttransport av ost fra både Tines sentrallager på Klepp stasjon og produksjonsanleggene på Voll og Nærbø er rammet av transportstreiken. Alle tre stedene hoper nå lagrene seg opp.