Inntektsras bekymrer

HÅ: Rådmann Lars Kolnes i Hå frykter ringvirkningene av inntektssvikten og pessimismen blant bøndene. I Hå synker nå skatte-inngangen fra landbruket merkbart.Tidligere i uken la Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) fram tall som viser at den gjennomsnittlige inntekten per årsverk i landbruket ble redusert med 18.900 kroner, eller 12 prosent, fra 1998 til 1999.