437 millioner i overskudd for Statnett

Statnett Konsern hadde et resultat etter skatt på 437 millioner kroner ved utgangen av andre tertial. Det tilsvarende resultatet etter de første åtte månedene i 1999 var 346 millioner kroner.