«Dumt å svi av oljefondet»

Statistisk sentralbyrå (SSB) har skaptoppsikt med en fersk analyse av den økonomiske helsetilstanden iNorge. I tilknytning til analysen har SSB laget en modell som skalvise effekten av økt offentlig pengebruk.