Boplikt for oljearbeidere blir arbeidsrettssak

Det blir arbeidsrettssak om oljeselskapene har rett til å kreve at nyansatte nordsjø— arbeidere må bo i Stavanger-regionen.