Låneiveren flater ut

Bankenes utlån steg med 3 prosent i tredje kvartal i forhold til andre kvartal. Veksten i utlånet ser dermed ut til å bremse opp.