Venter på rentekutt

I dag håper alle låntakere at sentralbanksjef Svein Gjedrem skalsørge for en førjulsgave ved å sette ned renten. De flesteøkonomene tror styringsrenten kuttes med 0,25 prosentpoeng.