Flere innvandrere får jobb

Arbeidsledigheten blant innvandrere er ikke 20 prosent eller mer. Den er 7,9 prosent.