Oljesalg truer velferdsstaten

Å overlate deler av SDØE til Statoil ogandre oljeselskaper vil være å sette velferdsstatens framtid påspill, mener Endre Skjøre-stad, tidligere statssekretær iFinansdepartementet.