Gjør det hett for skatte-paradis

Norge slutter seg til OECDs arbeid for å bekjempe skatte— paradisene. Lave skatter truer velferden i hele verden.