Olje-Norge er den siste sovjetstat

Når det gjelder statens rolle i oljevirksomheten, er Norge å anse som den siste sovjet-stat, mener energikonsulent Morten Mønster Jensen.