Styrket resultat i Storebrand

Storebrand-konsernet har økt sitt konsernresultat med 108,6 millioner kroner til 560,6 millioner fra første halvår i fjor til første halvår i år.