Nye selskaper klare for Nordsjørunden

Seks selskaper har fått godkjenning av Olje— og energidepartementet til å operere på norsk sokkel. Departementet vurderer i tillegg tre til fire selskaper til.