• For bare to år siden ble Facebook ansett som en viktigere jobbsøkingskanal enn Linkedin. I år viser den innbyrdes rangeringen at tre ganger flere foretrekker Linkedin enn Facebook til jobbsøking. Colorbox

Linkedin forbi Facebook i jobbsøknader

Ny undersøkelse viser at Linkedin er den mest populære sosiale nettverkstjenesten for jobbsøking.